Công văn 3410/VPCP-KGVX

Công văn 3410/VPCP-KGVX bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy trong trường học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3410/VPCP-KGVX bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3410/VPCP-KGVX
V/v bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy trong trường học

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 2125/BGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 4 năm 2010) về việc bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy trong trường học giai đoạn 2006 - 2010, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Việc khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án phòng, chống ma túy trong trường học giai đoạn 2006 - 2010 để rút kinh nghiệm, làm cơ sở xây dựng chương trình tổng thể tổ chức giáo dục đại trà về phòng, chống ma túy trong trường học là rất cần thiết.

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu xử lý đề nghị này của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các Bộ: CA, KH&ĐT;
- Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3410/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3410/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3410/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3410/VPCP-KGVX bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3410/VPCP-KGVX bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3410/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành21/05/2010
        Ngày hiệu lực21/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3410/VPCP-KGVX bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3410/VPCP-KGVX bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy

              • 21/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực