Công văn 3410/VPCP-KTN

Công văn số 3410/VPCP-KTN về việc sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3410/VPCP-KTN sửa đổi Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 3410/VPCP-KTN
V/v sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 180/UBND-NN ngày 04 tháng 3 năm 2008), của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 717/UBND-TĐC ngày 29 tháng 3 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1999/BKH-KTNN ngày 25 tháng 3 năm 2008), Tài chính (công văn số 3243/BTC-ĐT ngày 21 tháng 3 năm 2008), Công Thương (công văn số 2063/BCT-NL ngày 17 tháng 3 năm 2008), Xây dựng (công văn số 437/BXD-XL ngày 14 tháng 3 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 799/BNN-KTHT ngày 28 tháng 3 năm 2008) về việc sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương tiếp thu đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La và ý kiến của các Bộ nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La (ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ) theo đúng trình tự quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, PL, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3410/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3410/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3410/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3410/VPCP-KTN sửa đổi Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3410/VPCP-KTN sửa đổi Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3410/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành23/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3410/VPCP-KTN sửa đổi Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3410/VPCP-KTN sửa đổi Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La

              • 23/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực