Công văn 3411/UBND-ĐTMT

Công văn 3411/UBND-ĐTMT năm 2011 về thủ tục hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng và khách hàng do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3411/UBND-ĐTMT 2011 thủ tục hợp đồng mua bán nhà ở chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3411/UBND-ĐTMT
Về thủ tục hợp đồng mua bán ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng và khách hàng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Nam;
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng;
- Sở Tư pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Liên doanh Phú Mỹ Hưng

Xét đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Phú Mỹ Hưng tại Công văn số 708/PMH-GM 2011 ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc thực hiện thủ tục xin nộp tiền sử dụng đất đối với hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết giữa khách hàng với Công ty trước khởi điểm ngày 01 tháng 7 năm 2006.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Quy định về thủ tục hợp đồng mua bán nhà ở chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Phú Mỹ Hưng và khách hàng:

a) Căn cứ vào quy định của pháp luật trong từng thời điểm. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các văn bản có nội dung quy định về thủ tục hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Phú Mỹ Hưng và khách hàng, cụ thể như: Công văn số 89/UB-QLĐT ngày 06 tháng 01 năm 2002; Quyết định số 112/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 10 năm 2002; Công văn số 4156/UB-ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2002; Công văn số 699/UBND-ĐTMT ngày 10 tháng 02 năm 2010; Công văn số 2709/UBND-ĐTMT ngày 09 tháng 6 năm 2011.

b) Liên quan đến nội dung quy định Quy định về thủ tục hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Phú Mỹ Hưng khách hàng, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã báo cáo việc tổ chức thực hiện với Thủ tướng Chính phủ và các Ban - ngành Trung ương tại các Văn bản số 110/UBND-ĐTMT-M ngày 27 tháng 3 năm 2010. Số 337/UBND-ĐTMT-M ngày 30 tháng 7 năm 2010, số 2709/UBND-ĐTMT ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố và Thông báo số 19/TB-VP-M ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến xác định (Văn bản số 2187/TTg-KTN ngày 02 tháng 12 năm 2010): “số tiền sử dụng đất phải nộp được tính tại thời điểm Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng: giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và công bố hàng năm…”

2. Về nội dung kiến nghị và viện dẫn của Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng: “… theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố thì hợp đồng mua bán nhà ở sau ngày 30 tháng 4 năm 1997 đến nay giữa doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà để bán và bên mua nhà không nhất thiết phải được công chứng…”

Về việc này Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ hiệu lực thi hành của Luật nhà ở, thì đối với các hợp đồng ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Phú Mỹ Hưng, khách hàng và các Sở - ngành có liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Công ty PT Công nghiệp Tân Thuận;
- VPUB: CPVP, Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT-C) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3411/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3411/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2011
Ngày hiệu lực12/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3411/UBND-ĐTMT 2011 thủ tục hợp đồng mua bán nhà ở chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3411/UBND-ĐTMT 2011 thủ tục hợp đồng mua bán nhà ở chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3411/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành12/07/2011
        Ngày hiệu lực12/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3411/UBND-ĐTMT 2011 thủ tục hợp đồng mua bán nhà ở chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3411/UBND-ĐTMT 2011 thủ tục hợp đồng mua bán nhà ở chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hồ Chí Minh

         • 12/07/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/07/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực