Công văn 3416/VPCP-ĐP

Công văn 3416/VPCP-ĐP tổ chức hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3416/VPCP-ĐP tổ chức hội nghị toàn quốc Hội đồng nhân dân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3416/VPCP-ĐP
V/v tổ chức hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1209/TTr-BNV ngày 26 tháng 4 năm 2010 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Chính phủ phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; chủ trì hội nghị là một đồng chí Lãnh đạo Chính phủ và một đồng chí Lãnh đạo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung của Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp như đề nghị của Bộ Nội vụ tại điểm 2 Tờ trình số 1209/TTr-BNV nêu trên.

3. Giao cho Bộ Nội vụ chuẩn bị báo cáo của Chính phủ tại hội nghị:

- Báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2011, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ và trong nhiệm kỳ mới;

- Báo cáo của Chính phủ về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Thời gian tổ chức hội nghị là 02 ngày từ ngày 09 và ngày 10 tháng 9 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, TCCV;
- Lưu: VT, ĐP ().

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3416/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3416/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3416/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 3416/VPCP-ĐP tổ chức hội nghị toàn quốc Hội đồng nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3416/VPCP-ĐP tổ chức hội nghị toàn quốc Hội đồng nhân dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3416/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành21/05/2010
        Ngày hiệu lực21/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3416/VPCP-ĐP tổ chức hội nghị toàn quốc Hội đồng nhân dân

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3416/VPCP-ĐP tổ chức hội nghị toàn quốc Hội đồng nhân dân

              • 21/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực