Công văn 342/TCT-PCCS

Công văn số 342/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại

Nội dung toàn văn Công văn 342/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 342/TCT-PCCS
V/v: trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Căn cứ đề nghị giải đáp vướng mắc về hóa đơn, chứng từ tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của Cục thuế tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu 1: Công ty chè Phú Thọ đề nghị Tổng cục Thuế cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu căn cứ vào Invoice (hóa đơn thương mại) do doanh nghiệp phát hành theo bộ chứng từ xuất khẩu làm căn cứ kê khai, quyết toán thuế đầu ra mà không phải viết hóa đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành.

Trả lời: Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì:

"1.1- Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

1.2- Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định…"

"Hóa đơn hợp pháp cần có đủ các điều kiện sau:

- Sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành phải ghi (đóng dấu), tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 (liên giao cho khách hàng) của từng số hóa đơn ngay tại cơ quan Thuế.

- Hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự in được cơ quan Thuế có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, đã đăng ký sử dụng theo quy định.

- Hóa đơn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn, không rách hoặc nhàu nát.

- Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, trung thực, đầy đủ, chính xác, không bị tẩy xóa, sửa chữa.

- Tờ hóa đơn giao cho khách hàng phải là bản gốc (liên 2)".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, để thuận lợi cho việc lập hóa đơn, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đăng ký tự in hóa đơn xuất khẩu (tiếng Việt – Anh) với cơ quan thuế để làm cơ sở và căn cứ kê khai, quyết toán thuế đầu ra.

Câu 2: Công ty Cổ phần Thành Trung và DNTN Thủy Chính có kiến nghị cần giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp đã đăng ký, kê khai mua hóa đơn các lần trước.

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì doanh nghiệp đã kê khai mua hóa đơn các lần trước thì các lần tiếp theo nộp cho cơ quan  thuế các giấy tờ sau:

"- Đối với tổ chức kinh doanh: Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được tổ chức kinh doanh cử đi mua hóa đơn, số lượng hóa đơn xin mua.

- Đối với hộ kinh doanh: đơn xin mua hóa đơn, trong đơn phải ghi rõ họ tên chủ hộ kinh doanh, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ kinh doanh, số lượng hóa đơn xin mua. Nếu chủ hộ kinh doanh ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật. Giấy ủy quyền phải ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền.

- Sổ mua hóa đơn đã được cơ quan thuế cấp.

Người được tổ chức kinh doanh giới thiệu đến mua hóa đơn, chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền, đến mua hóa đơn phải xuất trình cho cơ quan thuế chứng minh thư nhân dân bản chính (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật)".

Các giấy tờ quy định khi mua hóa đơn lần 2 đã được sửa đổi theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Câu 3: XNTN may Sang Nhung: Khi mua hóa đơn phải kèm theo báo cáo sử dụng hóa đơn đó nội dung là đã sử dụng trong khi đến ngày 10 của tháng trước đã kê khai hóa đơn đó hết rồi. Vì vậy, DN thấy rằng cơ quan thuế có thể bỏ qua một lần kê khai báo cáo hóa đơn để tiện cho việc mua hóa đơn một cách thuận tiện.

Trả lời: Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại điểm 1.2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Theo đó, khi mua hóa đơn tổ chức, hộ kinh doanh không phải kèm theo báo cáo sử dụng hóa đơn.

Câu 4: DNTN Hải Đăng: Nên cải tiến việc bán hóa đơn cho đơn vị, vì khi mua hóa đơn đơn vị phải đem hóa đơn đang sử dụng mà phải hết đến tờ cuối cùng mới được mua, phải có xác nhận của cán bộ chuyên quản về tình hình không nợ thuế, phải báo cáo sử dụng từ ngày 01 của tháng xin mua cho đến ngày cuối cùng, làm như vậy nếu trùng vào hai ngày nghỉ cuối tuần mà đơn vị chỉ còn 1, 2 số là gặp trở ngại không có hóa đơn viết cho khách hàng.

Trả lời: Căn cứ tại điểm 1.2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì khi mua hóa đơn ở các lần tiếp theo, tổ chức sản xuất kinh doanh không phải xuất trình xác nhận của cán bộ thuế về tình hình không nợ thuế và cũng không quy định phải hết đến tờ cuối cùng mới được mua. Hàng tháng, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC-26/HĐ, chậm nhất vào ngày 10 của đầu tháng sau. Thủ tục về mua hóa đơn lần đầu cũng như các lần tiếp theo đề nghị cơ quan thuế phải thực hiện tuyên truyền và công khai để mọi người cùng được biết thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Phú Thọ được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TTHT;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 342/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu342/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2007
Ngày hiệu lực17/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 342/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 342/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu342/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/01/2007
        Ngày hiệu lực17/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 342/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 342/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại

           • 17/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực