Công văn 3421/BGDĐT-VP

Công văn 3421/BGDĐT-VP năm 2019 về triển khai hoạt động đầu năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3421/BGDĐT-VP 2019 về triển khai hoạt động đầu năm học 2019 2020


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3421/BGDĐT-VP
V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019 - 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố1 triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

2. Chỉ đạo cơ sở giáo dục tchức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tchức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phbiến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện trường, lp.

3. Tổ chức LKhai giảng năm học 2019 - 2020 thống nhất trên cả nước vào buổi sáng ngày 05 tháng 9 năm 2019. Chương trình khai giảng có các nghi thức: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước; có th tchức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện nhà trưng và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh để tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Khai giảng năm học mới - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Riêng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hp với đặc đim tâm sinh lý của trẻ. Lưu ý không đọc báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường, bảo đảm sức khỏe của học sinh và bảo vmôi trường.

4. Chỉ đạo cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng; ban hành kế hoạch giáo dục nhà trường trong cả năm học, bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định, phù hp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của nhà trường. Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo được niềm tin, động lực học tập cho học sinh.

5. Chỉ đạo cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh.

6. Hướng dẫn các cơ sgiáo dục thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của công văn này, báo cáo kết quả vBộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ theo địa chỉ email: [email protected]) trưc ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tư
ng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (
để p/h chỉ đạo);
- UBND các t
nh/TP (đ p/h chỉ đạo);
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ (để p/h);
- Cổng Thông tin
điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 1 Tỉnh Bạc Liêu là Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ

Thuộc tính Công văn 3421/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3421/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực08/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(15/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3421/BGDĐT-VP 2019 về triển khai hoạt động đầu năm học 2019 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3421/BGDĐT-VP 2019 về triển khai hoạt động đầu năm học 2019 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3421/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành08/08/2019
        Ngày hiệu lực08/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (15/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3421/BGDĐT-VP 2019 về triển khai hoạt động đầu năm học 2019 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3421/BGDĐT-VP 2019 về triển khai hoạt động đầu năm học 2019 2020

              • 08/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực