Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH

Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH năm 2017 về kết quả thí sinh xác nhận nhập học đại học, cao đẳng sư phạm và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH 2017 thí sinh xác nhận nhập ngành sư phạm thông tin xét tuyển


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3424/BGDĐT-GDĐH
V/v kết quả thí sinh xác nhận nhập học ĐH, CĐSP và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có)

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Thực hiện Lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (ĐH, CĐSP) năm 2017 ban hành kèm theo công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

1. Kết thúc mỗi đợt xét tuyển ĐH, CĐSP (đợt 1 và các đợt bổ sung), các trường phải công bố trên trang thông tin điện tử của trường và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển.

2. Ngay sau khi nhận được xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển bng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG), các trường phải cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để thống kê, không để đến khi hết thời hạn xác nhận nhập học mới cập nhật.

3. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và sthí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại trường, Hội đồng tuyển sinh trường xem xét, quyết định các nội dung thông báo xét tuyển bổ sung. Đ xét tuyển bổ sung bằng kết quả thi THPTQG, các trường tải cơ sở dữ liệu thông tin của các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường (theo số báo danh) từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

4. Các trường phải thông báo công khai Đề án xét tuyển bổ sung từng đợt trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác, cụ thể: phương thức, hình thức xét tuyển bổ sung; mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung; các điều kiện, tiêu chí phụ trong xét tuyển, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển; điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung (lưu ý không được thấp hơn xét tuyển đợt trước theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP hiện hành); lịch xét tuyển bổ sung; các ngành/chuyên ngành/ nhóm ngành, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu và các điều kiện, yêu cầu xét tuyển khác (nếu có).

5. Bộ GDĐT yêu cầu các trường báo cáo kết quả trúng tuyển của từng đợt và thông tin xét tuyển bổ sung của đợt tiếp theo (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục (kèm theo Công văn này) về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học). Báo cáo gửi file mềm (word, excell) qua email [email protected].vn tối đa sau 05 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn thí sinh xác nhận nhập học từng đt (đợt 1 phải báo cáo trước ngày 12/8/2017), đồng thời gửi bản cứng về địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các trường cần kịp thời phản ánh về đường dây nóng trực hỗ trợ công tác xét tuyn của Bộ GDĐT: e-mail: [email protected]: điện thoại: 024.38692392; 024.38681386.

Bộ GDĐT yêu cầu các trường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên đây./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Website của Bộ GDĐT;
- Cục CNTT (để ph/hợp);
- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

PHỤ LỤC

 (Kèm theo công văn số: 3424/BGDĐT-GDĐH ngày 07/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN…………
TRƯỜNG……………………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:                /BC-….

……….., ngày ……. tháng …… năm 2017

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG LẦN ... (TỪ NGÀY ……. ĐẾN NGÀY ……/..../2017)

1. Đối tượng tuyển sinh:

2. Phạm vi tuyển sinh:

3. Phương thức tuyển sinh:

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ký hiệu trường

Tên trường/ Trình độ/ Ngành học

Mã ngành/ nhóm ngành

Mã thợp xét tuyển

Tổng chi tiêu TS năm 2017

Sthí sinh đã xác nhận nhập học

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt...

Tổng cộng

Trong đó theo

Tổng

XTBS

đợt...

Trong đó theo

Kết quả thi THPTQG

Phương thức khác

Kết quthi THPT QG

Phương thức khác

SPH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sư phạm Toán

52140209

A00, A01,.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ngưỡng đm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT bổ sung (theo từng phương thức/ngành/nhóm ngành/ mã tổ hp - nếu có):

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT bổ sung vào các ngành/ nhóm ngành của trường:

7. Tổ chức tuyển sinh:

8. Chính sách ưu tiên:

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

11. Các nội dung khác (không trái quy định):

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3424/BGDĐT-GDĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2017
Ngày hiệu lực07/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(04/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH 2017 thí sinh xác nhận nhập ngành sư phạm thông tin xét tuyển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH 2017 thí sinh xác nhận nhập ngành sư phạm thông tin xét tuyển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3424/BGDĐT-GDĐH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành07/08/2017
        Ngày hiệu lực07/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (04/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH 2017 thí sinh xác nhận nhập ngành sư phạm thông tin xét tuyển

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH 2017 thí sinh xác nhận nhập ngành sư phạm thông tin xét tuyển

             • 07/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực