Công văn 3424/TC-QLCS

Công văn số 3424/TC-QLCS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3424/TC-QLCS chính sách thu tiền sử dụng đất theo NĐ 198/2004/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3424/TC-QLCS
V/v Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 442/CT.THTD ngày 16/2/2005 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP; Bộ Tài chính có ý kiến sau:

1. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất áp dụng cho các tổ chức kinh tế:

Việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất sử dụng có thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính và đã hướng dẫn tại Công văn số 1170/TC-QLCS ngày 27/1/2005 của Bộ Tài chính gửi Cục thuế tỉnh Long An về việc hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất. Trường hợp Cục thuế đã tính và thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC thì không phải xử lý lại; trường hợp người đã nộp tiền sử dụng đất mà khiếu nại việc xác định mức thu tiền sử dụng đất của cục thuế là không đúng thì phải xác định lại, nếu đã nộp tiền sử dụng đất thừa vào ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả lại số nộp thừa.

2. Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất tại Khoản 2 Điều 8 như sau quy định việc thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang sử dụng đất quy định tại Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai, tức là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải thu tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do vậy trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai, sử dụng 100 m2 đất ở không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 nhưng đất đó đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành, nay nếu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất theo quy định trên đây./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(2), QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Nguyễn Văn Xa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3424/TC-QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3424/TC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/03/2005
Ngày hiệu lực 25/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3424/TC-QLCS chính sách thu tiền sử dụng đất theo NĐ 198/2004/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3424/TC-QLCS chính sách thu tiền sử dụng đất theo NĐ 198/2004/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3424/TC-QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Văn Xa
Ngày ban hành 25/03/2005
Ngày hiệu lực 25/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3424/TC-QLCS chính sách thu tiền sử dụng đất theo NĐ 198/2004/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 3424/TC-QLCS chính sách thu tiền sử dụng đất theo NĐ 198/2004/NĐ-CP

  • 25/03/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/03/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực