Công văn 3424/TTCP-C.IV

Công văn 3424/TTCP-C.IV năm 2016 nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3424/TTCP-C.IV nắm tình hình báo cáo sử dụng tài sản công tặng quà nhận quà sai quy định 2016


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3424/TTCP-C.IV
V/v nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91.

 

Ngày 20/12/2016 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, trong đó yêu cầu: “Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức...Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội...”

Trước đó, ngày 17/12/2016 Thủ tướng Chính phđã có Chỉ thị 33/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Chỉ thị đã nêu rõ: “Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không chúc Tết, tặng quà lãnh đạo; yêu cầu các địa phương không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các bộ, ngành”.

Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành đã quy định rõ Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 (gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên của Đảng và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời theo dõi, nắm tình hình phát hiện, xử lý và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp tết Nguyên đán 2017.

Chậm nhất là ngày 06/02/2017, các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo bằng văn bản (hoặc gửi qua fax số 080.48832; hộp thư điện tử theo địa chỉ cu[email protected]nhtra.gov.vn) về Thanh tra Chính phủ.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng thời hạn quy định (Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước báo cáo về Bộ quản lý ngành để tổng hợp chung trong báo cáo của B)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trương H
òa Bình (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Thanh tra các bộ, ngành, địa phương;
- Trung tâm TT (để đưa l
ên cổng TTĐT);
- Lưu VT, C.IV (5b).

TL. TỔNG THANH TRA
CỤC TRƯỞNG CỤC IV
Phạm Trọng Đạt

 

Thuộc tính Công văn 3424/TTCP-C.IV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3424/TTCP-C.IV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực27/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3424/TTCP-C.IV nắm tình hình báo cáo sử dụng tài sản công tặng quà nhận quà sai quy định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3424/TTCP-C.IV nắm tình hình báo cáo sử dụng tài sản công tặng quà nhận quà sai quy định 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3424/TTCP-C.IV
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýPhạm Trọng Đạt
        Ngày ban hành27/12/2016
        Ngày hiệu lực27/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3424/TTCP-C.IV nắm tình hình báo cáo sử dụng tài sản công tặng quà nhận quà sai quy định 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3424/TTCP-C.IV nắm tình hình báo cáo sử dụng tài sản công tặng quà nhận quà sai quy định 2016

           • 27/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực