Công văn 3424/VPCP-KTN

Công văn 3424/VPCP-KTN về đầu tư công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3424/VPCP-KTN đầu tư công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3424/VPCP–KTN
V/v đầu tư các công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (công văn số 121/UBND-XDCB ngày 07 tháng 4 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2824/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 09 tháng 5 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 5652/BTC-ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2480/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 1332/BNN-TCTL ngày 17 tháng 5 năm 2011) về việc đầu tư các công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định hình thức đầu tư các dự án (gồm: Khắc phục sạt lở bờ sông Tiền thuộc địa phận xã An Hiệp, huyện Châu Thành; Đường ô tô tới trung tâm xã Thường Thới Tiền - Cả Sách huyện Hồng Ngự; Đường ô tô tới trung tâm xã Thường Phước - Ba Nguyên, huyện Hồng Ngự) theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành và theo tinh thần của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 thán 02 năm 2011 của Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(4) Hong (20b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3424/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3424/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2011
Ngày hiệu lực26/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3424/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3424/VPCP-KTN đầu tư công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3424/VPCP-KTN đầu tư công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3424/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành26/05/2011
        Ngày hiệu lực26/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3424/VPCP-KTN đầu tư công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3424/VPCP-KTN đầu tư công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

             • 26/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực