Công văn 3428/TCT-KK

Công văn 3428/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng có hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3428/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới đất liền


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3428/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT có hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần bột giặt LIX
(Địa chỉ: Số 03, Đường số 02, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM)

Trả lời văn bản số 06/2014/CV-KTNB ngày 01/7/2014 của Công ty cổ phần bột giặt Lix vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ hướng quy định chi tiết và dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền;

Căn cứ Công văn số 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền;

Căn cứ các hướng dẫn trên, cùng các Công văn số 981/GSQL-GQ1 ngày 22/7/2014 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng và Công văn số 532/HQQT-NV ngày 22/4/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thì cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm về hồ sơ thủ tục hải quan, đồng thời nếu số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào của Công ty đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế tại các Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/02/2012 của Bộ Tài chính, Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được xem xét, hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần bột giặt Lix biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS;
- Cục Thuế TP HCM;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3428/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3428/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2014
Ngày hiệu lực21/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3428/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới đất liền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3428/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới đất liền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3428/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành21/08/2014
        Ngày hiệu lực21/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3428/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới đất liền

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3428/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới đất liền

            • 21/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực