Công văn 343/BXD-KTXD

Công văn 343/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 343/BXD-KTXD 2019 hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói hợp đồng đơn giá cố định


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 666/VPCP-CN ngày 23/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định các dự án bị ảnh hưởng của giá cát biến động lớn trong thời gian qua như sau:

Căn cứ quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh đơn giá và giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian, không áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước và các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu VT, KTXD (G)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 343/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu343/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2019
Ngày hiệu lực26/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 343/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 343/BXD-KTXD 2019 hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói hợp đồng đơn giá cố định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 343/BXD-KTXD 2019 hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói hợp đồng đơn giá cố định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu343/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành26/02/2019
        Ngày hiệu lực26/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 343/BXD-KTXD 2019 hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói hợp đồng đơn giá cố định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 343/BXD-KTXD 2019 hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói hợp đồng đơn giá cố định

           • 26/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực