Công văn 3435/BGDĐT-KHTC

Công văn 3435/BGDĐT-KHTC năm 2014 báo cáo bổ sung dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3435/BGDĐT-KHTC 2014 dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3435/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo bổ sung các dự án đầu tư trường PTDTNT từ nguồn vốn CTMTQG GD&ĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố
(theo danh sách đính kèm)

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3797/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo báo cáo bổ sung thông tin về dự án đầu tư xây dựng 48 trường phổ thông dân tộc nội trú theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Phụ lục 01: Tình hình thực hiện năm 2011-2013 và dự kiến kế hoạch 2015.

- Phụ lục 02: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/7/2014, đồng thời gửi file mềm Phụ lục 01, Phụ lục 02 theo địa chỉ email phamhoa@moet.edu.vn.

Kính đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo gửi báo cáo đúng thời hạn quy định để khỏi trở ngại công việc chung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Phạm Mạnh Hùng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Khánh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Công văn 3435/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3435/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2014
Ngày hiệu lực03/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3435/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 3435/BGDĐT-KHTC 2014 dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3435/BGDĐT-KHTC 2014 dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3435/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLê Khánh Tuấn
        Ngày ban hành03/07/2014
        Ngày hiệu lực03/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3435/BGDĐT-KHTC 2014 dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3435/BGDĐT-KHTC 2014 dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú

           • 03/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực