Công văn 3436/BNN-ĐMDN

Công văn 3436/BNN-ĐMDN tổ chức, củng cố đơn vị đầu mối quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3436/BNN-ĐMDN tổ chức củng cố đơn vị đầu mối quản lý nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3436/BNN-ĐMDN
V/v Tổ chức, củng cố đơn vị đầu mối quản lý nhà nước đối với DNNN.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; Căn cứ Thông tư số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/05/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Để phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản (doanh nghiệp nông nghiệp) thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

1. Tổ chức và củng cố đơn vị đầu mối thuộc Sở để phối kết hợp với Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn theo các nội dung sau:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ trong việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách có liên quan về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nông nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nông nghiệp; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp; xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, người quản lý trong doanh nghiệp.

- Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn, thông qua đó trực tiếp ghi nhận, xử lý những ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp về những bất cập của chế độ, chính sách và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nông nghiệp hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý, khắc phục.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; thống kê tình hình doanh nghiệp; báo cáo tình hình phát triển của doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn theo định kỳ làm cơ sở để UBND cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Chính phủ.

2. Báo cáo một số thông tin cơ bản của tổ chức đầu mối quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nông nghiệp (cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng nhiệm vụ, địa chỉ …).

3. Báo cáo một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn (theo mẫu đính kèm).

Báo cáo bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ theo địa chỉ: Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tầng 3, tòa nhà Liên cơ 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, báo cáo bằng email theo địa chỉ thangdq.dmdn@mard.gov.vn trước ngày 30/10/2012 để nghiên cứu, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lưu: VP, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3436/BNN-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3436/BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2012
Ngày hiệu lực08/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3436/BNN-ĐMDN tổ chức củng cố đơn vị đầu mối quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3436/BNN-ĐMDN tổ chức củng cố đơn vị đầu mối quản lý nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3436/BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành08/10/2012
        Ngày hiệu lực08/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3436/BNN-ĐMDN tổ chức củng cố đơn vị đầu mối quản lý nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3436/BNN-ĐMDN tổ chức củng cố đơn vị đầu mối quản lý nhà nước

           • 08/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực