Công văn 3436/TCHQ-PC

Công văn 3436/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3436/TCHQ-PC 2021 xử phạt vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3436/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt VPHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời Văn bản số 972/HQBP-NV đề ngày 15/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về vướng mắc trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- 02 mẫu Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là mẫu MQĐ 11 và MQĐ 12 ban hành kèm theo Thông tư 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính quy định các mẫu biểu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được xây dựng trên cơ sở quy định tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và được áp dụng cụ thể như sau:

+ Mẫu MQĐ 11 dùng để quy định tịch thu tang vật vi phạm hành chính căn cứ theo Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì thực hiện thủ tục thông báo, niêm yết công khai trước khi ra quyết định tạm giữ.

+ Mẫu MQĐ 12 dùng để tịch thu tang vật vi phạm hành chính căn cứ theo Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính.

- Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 128/2020/NĐ-CP Tổng Cục Hải quan chủ yếu tập trung sửa các nội dung do Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung giao quy định chi tiết và xử lý các vướng mắc có tính phổ biến để đảm bảo phù hợp trong triển khai thực hiện trong toàn ngành. Do đó, các kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, Tổng cục ghi nhận, xem xét sửa đổi, bổ sung khi xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ở giai đoạn sau.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3436/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3436/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2021
Ngày hiệu lực08/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(18/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3436/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 3436/TCHQ-PC 2021 xử phạt vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3436/TCHQ-PC 2021 xử phạt vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3436/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành08/07/2021
        Ngày hiệu lực08/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (18/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3436/TCHQ-PC 2021 xử phạt vi phạm hành chính

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3436/TCHQ-PC 2021 xử phạt vi phạm hành chính

              • 08/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực