Công văn 3439/BHXH-TCCB

Công văn 3439/BHXH-TCCB năm 2014 tham gia, góp ý dự thảo Quy chế tuyển dụng viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 3439/BHXH-TCCB năm 2014 góp ý Quy chế tuyển dụng viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3439/BHXH-TCCB
V/v tham gia, góp ý dự thảo Quy chế tuyển dụng viên chức thuộc hệ thống BHXH VN

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các Thông tư hướng dẫn về công tác tuyển dụng viên chức, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo Quy chế tuyển dụng viên chức để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định pháp luật và quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm đối với các cấp trong tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trong toàn hệ thống.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ngành theo địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn, các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truy cập và sử dụng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam không gửi dự thảo theo đường công văn.

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) và địa chỉ email: tqthang@vss.gov.vn trước ngày 25/9/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCCB

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3439/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3439/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2014
Ngày hiệu lực18/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3439/BHXH-TCCB năm 2014 góp ý Quy chế tuyển dụng viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3439/BHXH-TCCB năm 2014 góp ý Quy chế tuyển dụng viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3439/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành18/09/2014
        Ngày hiệu lực18/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3439/BHXH-TCCB năm 2014 góp ý Quy chế tuyển dụng viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3439/BHXH-TCCB năm 2014 góp ý Quy chế tuyển dụng viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam

             • 18/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực