Công văn 3440/VPCP-KGVX

Công văn số 3440/VPCP-KGVX về việc đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3440/VPCP-KGVX Đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại Đà Nẵng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3440/VPCP-KGVX
V/v Đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3966/BGDĐT-CTHSSV ngày 08 tháng 5 năm 2008, về việc đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 năm 2008 tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại công văn nêu trên.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo điều hành tổ chức Giải bảo đảm an toàn, tiết kiệm; đồng thời thực hiện tốt đường lối, mục tiêu trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Liên đoàn Điền kinh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Vụ: TH, QHQT, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) vtp. 18.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3440/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3440/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3440/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3440/VPCP-KGVX Đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3440/VPCP-KGVX Đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3440/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành23/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3440/VPCP-KGVX Đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3440/VPCP-KGVX Đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại Đà Nẵng

              • 23/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực