Công văn 3443/BNN-KHCN

Công văn 3443/BNN-KHCN hướng dẫn Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3443/BNN-KHCN hướng dẫn Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3443/BNN-KHCN
V/v hướng dẫn một số nội dung trong Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;
- Cục Trồng trọt.

Sau khi Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (sau đây gọi là Thông tư 16) có hiệu lực, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Cục Trồng trọt đã có Công văn yêu cầu hướng dẫn thực hiện Thông tư, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ đánh giá phòng thử nghiệm:

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã được Bộ giao xây dựng Thông tư yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông Lâm Thủy sản. Sau nhiều lần chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các đơn vị (trong đó có ý kiến góp ý của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Cục Trồng trọt), đến nay Vụ đã trình bộ ban hành dự thảo Thông tư. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin gửi kèm dự thảo cuối Thông tư để Quý Cục tham khảo.

2. Về thử nghiệm liên phòng

- Về yêu cầu, điều kiện của đơn vị tổ chức thử nghiệm liên phòng: là phòng thử nghiệm đã được công nhận (do các tổ chức công nhận thực hiện) hoặc chỉ định (do các cơ quan liên quan chỉ định).

- Tất cả các phép thử muốn được chỉ định phải được so sánh liên phòng hoặc so sánh kết quả thử nghiệm với các kết quả của các phòng thử nghiệm đã được chỉ định hoặc công nhận.

3. Về giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực/hoạt động thử nghiệm

Phòng kiểm nghiệm hoặc tổ chức có phòng kiểm nghiệm trực thuộc, phải có tư cách pháp nhân, đã đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 8 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin gửi kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của một đơn vị để Quý cục tham khảo).

4. Về kinh phí cho hoạt động đánh giá, kiểm tra phòng thử nghiệm

- Hiện nay chưa có quy định về thu, sử dụng phí đánh giá phòng thử nghiệm. Vụ sẽ đề nghị Bộ cho phép xây dựng một Thông tư về thu, sử dụng phí đánh giá phòng thử nghiệm. Trước mắt, các đơn vị nên vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Để giảm bớt khó khăn cho các phòng thử nghiệm sau khi đã được chỉ định, trong Thông tư không quy định việc thu phí kiểm tra định kỳ hàng năm. Các cơ quan quản lý sẽ sử dụng kinh phí quản lý của mình để thực hiện việc kiểm tra định kỳ hàng năm các phòng thử nghiệm.

5. Về xử lý các phòng thử nghiệm đã được chỉ định

Các phòng thử nghiệm đã được chỉ định trước khi Thông tư 16 có hiệu lực vẫn tiếp tục duy trì đến hết hiệu lực đã được chỉ định hoặc công nhận. Sau khi hết hiệu lực, các phòng thử nghiệm đó sẽ được đánh giá lại căn cứ vào những quy định tại Thông tư 16.

6. Về báo cáo sau khi được chỉ định

Tại khoản 8 Điều 24 đã quy định: “Định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất Phòng thử nghiệm phải báo cáo về các cơ quan quy định tại Điều 3 tình hình hoạt động thử nghiệm trong phạm vi được chỉ định theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước”.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng

 

Thuộc tính Công văn 3443/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3443/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2011
Ngày hiệu lực05/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3443/BNN-KHCN hướng dẫn Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3443/BNN-KHCN hướng dẫn Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3443/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTriệu Văn Hùng
        Ngày ban hành05/07/2011
        Ngày hiệu lực05/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3443/BNN-KHCN hướng dẫn Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3443/BNN-KHCN hướng dẫn Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT

           • 05/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực