Công văn 345/TC/TCDN

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Công văn 345/TC/TCDN ưu đãi tiền thuê đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo ND 44/1998/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 345/TC/TCDN
V/v ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2004

CÔNG VĂN 

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 345/TC/TCDN NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC ƯU ĐÃI VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HOÁ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/1998/NĐ-CP

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Căn cứ công văn của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và một số công ty cổ phần đề nghị xem xét điều chỉnh việc thực hiện­ ưu đãi về tiên thuê đất theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

 Đối với các Công ty cổ phần đ­ược thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu t­ư rong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì vẫn tiếp tục được h­ưởng các ưu đãi đầu tư theo mức quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận­ưu đãi đầu tư) và mức xác định tại giấy chứng nhận ­ưu đãi đầu tư­) và mức xác định tại giấy chứng nhận ­ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) cho thời gian còn lại.

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 345/TC/TCDN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 345/TC/TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/01/2004
Ngày hiệu lực 09/01/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 345/TC/TCDN

Lược đồ Công văn 345/TC/TCDN ưu đãi tiền thuê đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo ND 44/1998/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 345/TC/TCDN ưu đãi tiền thuê đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo ND 44/1998/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 345/TC/TCDN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành 09/01/2004
Ngày hiệu lực 09/01/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 345/TC/TCDN ưu đãi tiền thuê đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo ND 44/1998/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 345/TC/TCDN ưu đãi tiền thuê đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo ND 44/1998/NĐ-CP

  • 09/01/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/01/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực