Công văn 34500/CT-HTr

Công văn 34500/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 34500/CT-HTr chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34500/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1
(Địa chỉ: Km9 +200 đường Nguyễn Trãi, phườ
ng Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
MST: 0100100953)

Trả lời công văn số 840/TVĐ1- KSTK 4 ngày 09/05/2016 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (sau đây gọi tắt là PECC1) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Điều 9 quy định thuế suất 0% như sau:

"Điều 9, Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng; lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho t chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa din ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo him cho hàng hóa nhập khu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí.

Cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.

Ví dụ 45: Công ty B ký hợp đồng với Công ty C về việc cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế cho dự án đầu tư ở Cam-pu-chia của Công ty C (Công ty B và công ty C là các doanh nghiệp Việt Nam). Hợp đồng có phát sinh các dịch vụ thực hiện ở Việt Nam và các dịch vụ thực hiện tại Cam-pu-chia thì giá trị phần dịch vụ thực hiện tại Cam-pu-chia được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đối với phần doanh thu dịch vụ thực hiện tại Việt Nam, Công ty B phải kê khai, tính thuế GTGT theo quy định.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho t chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay; tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp PECC1 cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát thực hiện tại Lào cho Công ty TNHH Điện Xekaman1 (doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động kinh doanh tại Lào), dịch vụ diễn ra ngoài Việt Nam và đáp ứng điều kiện tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

Trường hp PECC1 giao lại cho Công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4 việc thực hiện dịch vụ tư vấn khảo sát tại Lào, dịch vụ diễn ra ngoài Việt Nam và đáp ứng điều kiện tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì dịch vụ này thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0%.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 đ được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 34500/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu34500/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 34500/CT-HTr chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 34500/CT-HTr chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu34500/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 34500/CT-HTr chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 34500/CT-HTr chính sách thuế suất thuế giá trị gia tăng thành phố Hà Nội 2016

            • 25/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực