Công văn 3453/VPCP-KSTT

Công văn 3453/VPCP-KSTT năm 2019 xử lý thông tin báo chí nêu về Cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp chưa có bước tiến mới so với cuối năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3453/VPCP-KSTT 2019 xử lý thông tin báo chí cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3453/VPCP-KSTT
V/v xử lý thông tin báo chí

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về nội dung thông tin báo Đấu thầu ngày 19 tháng 4 năm 2019 nêu: “Cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp chưa có bước tiến mới so với cuối năm 2018, từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành gần như chưa làm gì. Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP vẫn chú trọng thành tích hơn là tiếp tục nỗ lực thực hiện cắt giảm rào cản kinh doanh, số ít bộ tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nhưng chậm so với kế hoạch”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý, đôn đốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ : TH, TKBT;
- Lưu: VT, KSTT (3) NTTL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3453/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3453/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3453/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 3453/VPCP-KSTT 2019 xử lý thông tin báo chí cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3453/VPCP-KSTT 2019 xử lý thông tin báo chí cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3453/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3453/VPCP-KSTT 2019 xử lý thông tin báo chí cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3453/VPCP-KSTT 2019 xử lý thông tin báo chí cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp

             • 26/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực