Công văn 3454/BTNMT-TNN

Công văn 3454/BTNMT-TNN về vận hành hồ Đại Ninh trong tháng 6/2020 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3454/BTNMT-TNN 2020 vận hành hồ Đại Ninh tháng 6 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3454/BTNMT-TNN
V/v vận hành h Đi Ninh trong tháng 6/2020 phc vụ chống hn vụ Hè Thu năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

Kính gi: Ủy ban nhân dân tnh Bình Thuận

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2293/UBND-KT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của quý Ủy ban về việc đề nghị bsung kế hoạch chạy máy của thy điện Đại Ninh trong tháng 6/2020 đphục vụ chng hạn vụ Hè Thu 2020. Sau khi nghiên cứu đề xut, kiến nghị của quý y ban tại Văn bản nêu trên, tình hình khí tượng thy văn trên lưu vực, diễn biến nguồn nước đến hổ và việc vận hành hồ Đại Ninh, các quy định của Quy trình vận hành liên hồ cha trên lưu vực sông Đng Nai (Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thtướng Chính ph), Bộ Tài ngun và Môi trưng thấy rng: hiện nay, mực nước hĐại Ninh là 865,06m (cao hơn khoảng mực nước quy định tại Phụ lục III của Quy trình), dung tích điều tiết của hồ còn khoảng 41.2 triệu m3 và có khả năng đảm bo việc cấp nước vsông Lũy theo kế hoạch đề xuất của quý y ban. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường vcơ bản thng nhất với kế hoạch chạy máy của thủy điện Đại Ninh từ ngày 19/6/2020 đến ngày 30/6/2020 như đxuất của quý y ban tại Văn bản nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị y ban nhân dân tnh Bình Thuận chđạo các Sở, ban ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lưu lượng về hồ và nhu cầu sử dụng nước h du đ chỉ đạo, phi hợp với Công ty thủy điện Đại Ninh xá nước cho phù hợp, bảo đảm sdụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong thi gian còn li của mùa cạn năm 2020.

Trong quá thc hiện nếu có vn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường đ kp thời hướng dn, x./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hng Hà (để b/cáo);
- Các Bộ: CT, NN&PTNT;
- Tổng cc Khí tượng thủy văn;
- Cục Điều tiết điện lực; Tp đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hthống điện quốc gia (để phối hợp);
- Công ty thy điện Đi Ninh.
- Công TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3454/BTNMT-TNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3454/BTNMT-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2020
Ngày hiệu lực29/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(16/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3454/BTNMT-TNN

Lược đồ Công văn 3454/BTNMT-TNN 2020 vận hành hồ Đại Ninh tháng 6 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3454/BTNMT-TNN 2020 vận hành hồ Đại Ninh tháng 6 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3454/BTNMT-TNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýLê Công Thành
        Ngày ban hành29/06/2020
        Ngày hiệu lực29/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (16/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3454/BTNMT-TNN 2020 vận hành hồ Đại Ninh tháng 6 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3454/BTNMT-TNN 2020 vận hành hồ Đại Ninh tháng 6 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu

             • 29/06/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/06/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực