Công văn 3459/VPCP-TCCV

Công văn 3459/VPCP-TCCV chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3459/VPCP-TCCV chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3459/VPCP-TCCV
V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Gia Lai, Bình Dương, Tây Ninh và Tiền Giang.

 

Căn cứ Nghị quyết số 39/2009/QH12 ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010 và Nghị quyết số 886/NQ-UBTVQH12 ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu tại điểm 2.1 mục III Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Nghị quyết số 886/NQ-UBTVQH12 ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Giao Bộ Nội vụ chuẩn bị báo cáo về việc:

- Quy định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng của cá nhân trong thi hành công vụ; việc kiểm tra cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, doanh nghiệp; việc xử lý người có hành vi sách nhiễu, tiêu cực, thiếu trách nhiệm; khen thưởng những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của công dân, doanh nghiệp ở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục, trình tự, lệ phí, lịch công tác tại nơi giải quyết công việc.

3. Giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Gia Lai, Bình Dương, Tây Ninh và Tiền Giang chuẩn bị báo cáo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu tại điểm 2.2 mục III Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Nghị quyết số 886/NQ-UBTVQH12 ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Trước ngày 30 tháng 5 năm 2010, các bộ và địa phương nêu tại điểm 1, 2 và 3 Công văn này, gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp.

5. Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo chung của Chính phủ về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 gửi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, ĐP, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5), Tuấn.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3459/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3459/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2010
Ngày hiệu lực24/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3459/VPCP-TCCV

Lược đồ Công văn 3459/VPCP-TCCV chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3459/VPCP-TCCV chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3459/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành24/05/2010
        Ngày hiệu lực24/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3459/VPCP-TCCV chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3459/VPCP-TCCV chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát

            • 24/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực