Công văn 3461/UBND-KTTH

Công văn 3461/UBND-KTTH năm 2013 quy định khu vực xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Công văn 3461/UBND-KTTH khu vực kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3461/UBND-KTTH
V/v quy định khu vực xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Hà Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan.

 

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18/02/2013 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất một số loại hàng hóa và văn bản số 8439/BCT-XNK ngày 20/9/2013 của Bộ Công Thương về việc quy hoạch khu vực kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh. Để có cơ sở, trước khi quyết định các khu vực cho phép xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang. UBND tỉnh Hà Giang đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý kiến thỏa thuận về các khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Giang dự kiến cho phép xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh theo danh sách dưới đây:

1. Tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ

a) Tại cửa khẩu chính Thanh Thủy nằm trong khu KTCK Thanh Thủy.

- Tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Thanh Thủy.

- Tại khu vực mốc 238, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên.

b) Tại 03 cửa khẩu phụ

- Khu vực cửa khẩu Xín Mần (mốc 198), huyện Xín Mần

- Khu vực cửa khẩu Phó Bảng (mốc 394), huyện Đồng Văn.

- Khu vực cửa khẩu Săm Pun (mốc 456), huyện Mèo Vạc.

2. Tại các đường qua lại biên giới tạm thời (lối mở)

- Khu vực mốc 358, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh.

- Khu vực mốc 325, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ.

- Khu vực mốc 504, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc.

- Khu vực mốc 227, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì.

- Khu vực mốc 219, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì.

Hiện tại các khu vực này, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập quy hoạch chi tiết cho các khu vực nêu trên. Trong đó, có khu vực đất dành cho hoạt động thương mại - dịch vụ. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực cửa khẩu (01 cửa khẩu chính và 03 cửa khẩu phụ) đã được bố trí đủ các lực lượng chức năng nhằm phục vụ và đáp ứng được các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa. Các lối mở (đã có lực lượng biên phòng) sẽ được đầu tư vào giai đoạn sau.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý kiến thỏa thuận để địa phương chỉ đạo triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT TTr UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh
- Lưu: VT, CVKT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3461/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3461/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2013
Ngày hiệu lực30/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3461/UBND-KTTH khu vực kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3461/UBND-KTTH khu vực kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3461/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành30/10/2013
        Ngày hiệu lực30/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3461/UBND-KTTH khu vực kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3461/UBND-KTTH khu vực kho bãi phục vụ tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

            • 30/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực