Công văn 34619/CT-HTr

Công văn 34619/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi nộp phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 34619/CT-HTr 2015 thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi nộp phạt vi phạm hành chính Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34619/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Logistics Shibusawa Việt Nam
(Địa chỉ: 40, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Q3, TP.H Chí Minh)
MST: 0309640774

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 020/SLV.2015/CV-AC ngày 10/05/2015 của Công ty TNHH Logistics Shibusawa Việt Nam (sau đây gọi tt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 16 Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 ca Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn:

“Điều 16. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

...

d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến s lớn.

...

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể tn hóa đơn

a) Tiêu thức "Ngày tháng năm " lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyn sở hữu hoặc quyn sử dụng hàng hóa cho người mua, kng phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tin.

Ngày lập hóa đơn đi với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tiền. Trường hợp t chức cung ng dịch vụ thực hiện thu tin trước hoặc trong khi cung ng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tin ”

- Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn x phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định s 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 ca Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

"2. Sa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xut, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng t hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng ln có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt...

Căn cứ quy định trên, trường hợp tháng 11/2014 Công ty TNHH Logistics Shibusawa Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty) cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Inoac Việt Nam (dịch vụ đã hoàn thành) nhưng tháng 12/2014 mới xuất hóa đơn là không đúng quy định. Hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm ca Chi nhánh Công ty bị phạt theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 ca Bộ Tài chính.

Sau khi Chi nhánh Công ty hoàn thành thủ tục nộp phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì khoản chi phí nêu trên được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 ca Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 34619/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu34619/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2015
Ngày hiệu lực08/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 34619/CT-HTr 2015 thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi nộp phạt vi phạm hành chính Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 34619/CT-HTr 2015 thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi nộp phạt vi phạm hành chính Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu34619/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành08/06/2015
        Ngày hiệu lực08/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 34619/CT-HTr 2015 thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi nộp phạt vi phạm hành chính Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 34619/CT-HTr 2015 thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi nộp phạt vi phạm hành chính Hà Nội

            • 08/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực