Công văn 3462/TCT-HT

Công văn số 3462/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3462/TCT-HT Thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3462/TCT-HT
V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Trung tâm Đo lường Việt Nam

Trả lời công văn số 497/ĐLVN-HCTC ngày 11/8/2008 của Trung tâm Đo lường Việt Nam về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.16 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định mức thuế suất thuế GTGT: 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ: “Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi và các giải pháp thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04/4/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, ứng dụng, tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn”.

Tại điểm 3.2 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế GTGT quy định mức thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ: “Hàng hóa, dịch vụ không được nêu tại mục II phần A; điểm 1, 2 mục II phần B Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn trên, đối với hoạt động dịch vụ khoa học và phát triển công nghệ như xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Đối với các dịch vụ khác như ứng dụng tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Trung tâm Đo lường Việt Nam biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3462/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3462/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2008
Ngày hiệu lực15/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3462/TCT-HT Thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3462/TCT-HT Thuế GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3462/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành15/09/2008
        Ngày hiệu lực15/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3462/TCT-HT Thuế GTGT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3462/TCT-HT Thuế GTGT

           • 15/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực