Công văn 3466/BNN-HTQT

Công văn 3466/BNN-HTQT góp ý cho văn kiện và MOU Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3466/BNN-HTQT góp ý cho văn kiện MOU Dự án phát triển doanh nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3466/BNN-HTQT
V/v góp ý cho văn kiện và MOU Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Phúc đáp công văn số 1345/CTUBND-HC ngày 15/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin có ý kiến đóng góp vào Bản ghi nhớ và văn kiện dự án Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Bản ghi nhớ

- Phụ lục A, mục 2.2 (Sở Tài chính) và mục 2.5 (đoạn 1): đề nghị xem xét lại quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có đồng thẩm quyền để ký đối với tài khoản dự án, điều này sẽ ảnh hưởng tới quá trình và tiến độ thực hiện dự án. Về cơ bản, nếu Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao làm chủ dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là chủ tài khoản dự án, và có trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh Sóc Trăng (chủ quản dự án) và các cơ quan liên quan (bao gồm cả Sở Tài chính) về quá trình thực hiện và chi tiêu của dự án.

- Nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng xin phép Chính phủ ủy quyền cho UBND tỉnh Sóc Trăng ký Ban ghi nhớ với phía Canada.

2. Văn kiện dự án: Nội dung dự án khi đăng ký ghi danh mục với Chính phủ và văn kiện dự án chuẩn bị thẩm định khác nhau về cơ bản (về tên dự án, mục đích, hoạt động và kết quả đầu ra). Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm việc lại với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin chủ trương và trình Chính phủ xin phép thay đổi tên và nội dung dự án theo quy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Đề nghị Quý Ủy ban nghiên cứu, tổng hợp./.

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, HTQT (HH-04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Công văn 3466/BNN-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3466/BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2010
Ngày hiệu lực22/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3466/BNN-HTQT góp ý cho văn kiện MOU Dự án phát triển doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3466/BNN-HTQT góp ý cho văn kiện MOU Dự án phát triển doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3466/BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành22/10/2010
        Ngày hiệu lực22/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3466/BNN-HTQT góp ý cho văn kiện MOU Dự án phát triển doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3466/BNN-HTQT góp ý cho văn kiện MOU Dự án phát triển doanh nghiệp

             • 22/10/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/10/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực