Công văn 3476/TCHQ-KTTT

Công văn số 3476/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế đối với hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất

Nội dung toàn văn Công văn 3476/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3476/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn nộp thuế đối với
hàng tạm nhập – tái xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 679/HQLS-NV ngày của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn V/v thời hạn nộp thuế đối với hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo hướng dẫn tại Điểm 2.2.2, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì: đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất thời hạn nộp thuế là 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn). Như vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Chương III, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ, thì hàng tạm nhập, tái xuất được lưu tại Việt Nam không quá 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập, thời hạn nộp thuế là 135 (một trăm ba mươi lăm) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng tạm nhập. Trường hợp được Cục Hải quan tỉnh, thành phố gia hạn thời hạn tạm nhập, thì thời hạn nộp thuế tính cả ngày được phép gia hạn.

2- Theo hướng dẫn tại Điểm 2.2.3, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất là mặt hàng tiêu dùng, thì thời hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2.2.2, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, TP (để T/h);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3476/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3476/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2006
Ngày hiệu lực03/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3476/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3476/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3476/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành03/08/2006
        Ngày hiệu lực03/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3476/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3476/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất

           • 03/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực