Công văn 3479/TCHQ-KTTT

Công văn số 3479/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế đối với lô hàng xe Bus của Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy nhập khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 3479/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại giá tính thuế lô hàng xe Bus Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3479/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô Bus nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh 

Trả lời công văn số: 2432/HQTP-TGTT ngày của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế đối với lô hàng xe Bus của Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy nhập khẩu tại tờ khai số: 129/NKDÔ.KV3.1 ngày ; số: 198/NKDÔ.KV3.1 ngày . Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày của Chính phủ hướng dẫn trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định giá tính thuế;

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày của Chính phủ.

Sau khi xem xét hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp, báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và các thông tin dữ liệu hiện có, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định số 1172/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2006 theo đó: Hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 107/HQTP-GTT-GQKN ngày 14/6/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đồng thời yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá tính thuế trên cơ sở các thông tin dữ liệu về lô hàng giống hệt, tương tự nhập khẩu cùng thời điểm do Tổng cục cung cấp.

Tại thời điểm hiện nay, giá tính thuế mặt hàng xe Bus từ 42 chỗ đến 46 chỗ áp dụng tại các Cục Hải quan địa phương khác giao động từ 32.400 USD/c đến 32.500 USD/c, việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định giá đối với mặt hàng xe Bus do Công ty Việt Uy nhập khẩu trên cơ sở thu thập các dữ liệu từ nhiều nguồn là hợp lý nhưng chưa đúng với trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế, chưa phù hợp với mức giá chung đã được xác định tại các địa phương khác.

Do vậy, để đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá chung giữa các địa phương, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng nội dung của quyết định số 1172/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2006 của Tổng cục Hải quan, nếu vẫn còn nghi ngờ thì chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm tra sau thông quan kèm theo các cơ sở nghi vấn.

 Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3479/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3479/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2006
Ngày hiệu lực03/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3479/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại giá tính thuế lô hàng xe Bus Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3479/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại giá tính thuế lô hàng xe Bus Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3479/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành03/08/2006
        Ngày hiệu lực03/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3479/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại giá tính thuế lô hàng xe Bus Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3479/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại giá tính thuế lô hàng xe Bus Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy

            • 03/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực