Công văn 348/TCHQ-TXNK

Công văn 348/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 348/TCHQ-TXNK 2021 áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng cơ chế DNCX

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vina MC Infonics.
(Lô số B4-5-6, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số VNMIC-20210112 ngày 12/01/2021 của Công ty TNHH Vina MC Infonics (công ty) kiến nghị được áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định: Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ quan hải quan chưa có ý kiến về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp thì Công ty chưa được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Để xử lý vướng mắc của doanh nghiệp, tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đang quy định theo hướng:

- Tại khoản 3 Điều 28a dự thảo Nghị định quy định: Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu kể từ thời điểm được cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc hoặc Quyết định chủ trương đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất.

- Tại khoản 7 Điều 28a dự thảo Nghị định quy định: Các trường hợp nêu tại khoản 5, khoản 6 Điều này chưa được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư và các trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trước thời điểm được cơ quan hải quan có văn bản xác nhận về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, sau khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều này doanh nghiệp được xử lý số tiền thuế đã nộp theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa của pháp luật về quản lý thuế.

Do đó, kể từ thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được ban hành có hiệu lực, Công ty liên hệ với cơ quan hải quan để được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Vina MC Infonics biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Văn phòng BTC (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 348/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu348/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2021
Ngày hiệu lực25/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(06/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 348/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 348/TCHQ-TXNK 2021 áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 348/TCHQ-TXNK 2021 áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu348/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrần Bằng Toàn
        Ngày ban hành25/01/2021
        Ngày hiệu lực25/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (06/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 348/TCHQ-TXNK 2021 áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 348/TCHQ-TXNK 2021 áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất

              • 25/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực