Công văn 348/VPCP-CN

Công văn 348/VPCP-CN năm 2018 về triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 348/VPCP-CN 2018 triển khai Dự án đường sắt đô thị Hồ Chí Minh tuyến số 1 số 2


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy b
an nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 6355/UBND-DA ngày 16 tháng 10 năm 2017 và số 6944/UBND-DA ngày 07 tháng 11 năm 2017), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8612/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 10 năm 2017), Tài chính (văn bản số 16365/BTC-QLN ngày 04 tháng 12 năm 2017), Xây dựng (văn bản s 2939/BXD-HĐXD ngày 06 tháng 12 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản s 12377/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 11 năm 2017), Ngoại giao (văn bản số 3561/BNG-ĐBA-m ngày 17 tháng 11 năm 2017); căn cứ kết luận cuộc họp ngày 03 tháng 01 năm 2018 về việc điều chỉnh Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên và Tuyến số 2, Bến Thành - Tham Lương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai Dự án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2018; đồng thời, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Báo cáo của Chính phủ, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
-
Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 348/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu348/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 348/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 348/VPCP-CN 2018 triển khai Dự án đường sắt đô thị Hồ Chí Minh tuyến số 1 số 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 348/VPCP-CN 2018 triển khai Dự án đường sắt đô thị Hồ Chí Minh tuyến số 1 số 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu348/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 348/VPCP-CN 2018 triển khai Dự án đường sắt đô thị Hồ Chí Minh tuyến số 1 số 2

              Lịch sử hiệu lực Công văn 348/VPCP-CN 2018 triển khai Dự án đường sắt đô thị Hồ Chí Minh tuyến số 1 số 2

              • 11/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực