Công văn 3484/VPCP-KGVX

Công văn 3484/VPCP-KGVX về dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3484/VPCP-KGVX dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3484/VPCP-KGVX
V/v Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 2378/UBND-XDCB ngày 9 tháng 12 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1793/BKHĐT-LĐVX ngày 25 tháng 3 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 440/BTC-ĐT ngày 12 tháng 1 năm 2011), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1027/BVHTTDL-KHTC ngày 6 tháng 4 năm 2011) về việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ động rà soát, lựa chọn xác định các hạng mục, công trình; tập trung chỉ đạo và ưu tiên vốn đầu tư từ các nguồn do tỉnh quản lý để thực hiện các công trình trực tiếp liên quan đến lễ kỷ niệm; các hạng mục còn lại thực hiện giai đoạn sau. Đối với các hạng mục quan trọng và liên quan trực tiếp đến kỷ niệm, nhưng không đủ vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm việc cụ thể với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ vốn.

2. Vì dự án có tổng vốn khá lớn, thời gian không còn nhiều, đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các công trình, hạng mục đặc thù. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm việc chỉ định thầu các gói thầu cụ thể thuộc dự án, trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3484/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3484/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3484/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3484/VPCP-KGVX dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3484/VPCP-KGVX dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3484/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3484/VPCP-KGVX dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3484/VPCP-KGVX dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm

           • 30/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực