Công văn 3486/VPCP-KGVX

Công văn 3486/VPCP-KGVX về tiến hành vụ kiện mới tại Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3486/VPCP-KGVX tiến hành vụ kiện mới tại Mỹ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3486/VPCP-KGVX
V/v tiến hành vụ kiện mới tại Mỹ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Xét tờ trình số 39/TTr-VPTƯH ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về vụ kiện mới đối với các công ty hóa chất Mỹ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổng hợp ý kiến của các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp và các cơ quan liên quan, xây dựng Đề án cụ thể, báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng trong tháng 7 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Ban Đối ngoại TW;
- Các Bộ: NG, TP, TNMT (Thường trực BCĐ 33);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, QHQT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) Th. 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3486/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3486/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3486/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3486/VPCP-KGVX tiến hành vụ kiện mới tại Mỹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3486/VPCP-KGVX tiến hành vụ kiện mới tại Mỹ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3486/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3486/VPCP-KGVX tiến hành vụ kiện mới tại Mỹ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3486/VPCP-KGVX tiến hành vụ kiện mới tại Mỹ

              • 30/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực