Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT

Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT năm 2013 điều chỉnh dự toán chỉnh xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 349/SXD-KTKHXD&HT
V/v điều chỉnh dự toán chỉnh xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty tư vấn xây dựng Nhà Việt.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 40/BQL ngày 29/3/2013 của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Quảng Ngãi; Công văn số 02/VB-Cty ngày 28/3/2013 của Công ty tư vấn xây dựng Nhà Việt về việc điều chỉnh dự toán chỉnh xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng chưa có văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động và Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo tổ chức thực hiện như các năm trước đây.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, để không làm chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và thi công công trình; đề nghị quý Ban và Công ty tiếp tục thực hiện điều chỉnh dự toán theo Công văn số 1097/SXD-KTKHXD&HT ngày 23/11/2011 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP Khi Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng sẽ có văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Xây dựng đề nghị quý Ban và Công ty căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Trang tin thành phần Sở Xây dựng tại Website tỉnh Quảng ngãi (để đăng tải);
- Lưu: VT, KTKHXD&HT (Kh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Phan Thanh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu349/SXD-KTKHXD&HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2013
Ngày hiệu lực04/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu349/SXD-KTKHXD&HT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhan Thanh Hùng
        Ngày ban hành04/04/2013
        Ngày hiệu lực04/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi

           • 04/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực