Công văn 3490/BKHCN-SHTT

Công văn 3490/BKHCN-SHTT năm 2019 về thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3490/BKHCN-SHTT 2019 thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 2030


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3490/BKHCN-SHTT
V/v triển khai thực hiện Chiến lược Shữu trí tuệ đến năm 2030

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1068/QĐ-TTg , Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai các hoạt động sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên các phương tiện truyền thông và trong phạm vi hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương và xã hội về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 1068/QĐ-TTg , phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong tổ chức thực hiện, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lồng ghép nội dung sở hữu trí tuệ cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp chung.

3. Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chiến lược vào năm 2025 và tổng kết thực hiện Chiến lược vào năm 2030.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Sở hữu trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại 024.38588216)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- TT CNTT (để đăng tải);

- Lưu: VT, SHTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Công Tạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3490/BKHCN-SHTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3490/BKHCN-SHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3490/BKHCN-SHTT

Lược đồ Công văn 3490/BKHCN-SHTT 2019 thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3490/BKHCN-SHTT 2019 thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 2030
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3490/BKHCN-SHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýPhạm Công Tạc
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3490/BKHCN-SHTT 2019 thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 2030

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3490/BKHCN-SHTT 2019 thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 2030

             • 31/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực