Công văn 3492/VPCP-QHQT

Công văn 3492/VPCP-QHQT về những vấn đề liên quan tới tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao của Liên hợp quốc tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3492/VPCP-QHQT những vấn đề liên quan tới tổ chức Hội nghị quốc tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3492/VPCP-QHQT
V/v những vấn đề liên quan tới tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao của Liên hợp quốc tại Hà Nội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3198/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 5 năm 2010) về những vấn đề liên quan tới tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao của Liên hợp quốc từ ngày 14 đến 16 tháng 6 năm 2010 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Thư trao đổi với Liên hợp quốc liên quan đến việc tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao tại Hà Nội (trong đó có việc miễn phí thị thực xuất nhập cảnh cho các đại biểu đến từ các nước không thuộc diện miễn thị thực theo quy định) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Trưởng Phái đoàn Thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hợp quốc thông báo ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ và thay mặt Chính phủ ký Thư trao đổi với Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ.

3. Đồng ý thống nhất sử dụng thuật ngữ “Thống nhất hành động” (Delivering as One – DaO) trong các văn bản của ta liên quan đến thực hiện thí điểm sáng kiến cải cách Liên hợp quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng CP và các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3492/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3492/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2010
Ngày hiệu lực25/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3492/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3492/VPCP-QHQT những vấn đề liên quan tới tổ chức Hội nghị quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3492/VPCP-QHQT những vấn đề liên quan tới tổ chức Hội nghị quốc tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3492/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành25/05/2010
        Ngày hiệu lực25/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3492/VPCP-QHQT những vấn đề liên quan tới tổ chức Hội nghị quốc tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3492/VPCP-QHQT những vấn đề liên quan tới tổ chức Hội nghị quốc tế

              • 25/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực