Công văn 3494/BHXH-BC

Công văn 3494/BHXH-BC xử lý số dư kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã cấp năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3494/BHXH-BC xử lý số dư kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3494/BHXH-BC
V/v xử lý số dư kinh phí chi KCB BHYT đã cấp năm 2010

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào số liệu thẩm định quyết toán ngân sách năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) về chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2010, sau khi cân đối với số kinh phí KCB BHYT Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cấp cho BHXH tỉnh năm 2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với chi phí KCB BHYT trong quỹ được sử dụng

- Trường hợp số kinh phí KCB BHYT đã cấp lớn hơn chi phí KCB BHYT đã được thẩm định quyết toán năm 2010, BHXH tỉnh chuyển số kinh phí đã cấp còn dư sang năm 2011 để thực hiện chi KCB BHYT năm 2011 theo dự toán được giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện giảm trừ kinh phí KCB BHYT được cấp theo dự toán năm 2011 đã giao cho BHXH tỉnh.

- Trường hợp số kinh phí KCB BHYT đã cấp thấp hơn chi phí KCB BHYT đã được thẩm định quyết toán năm 2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện cấp bổ sung kinh phí vào năm 2011 bằng số kinh phí còn thiếu cho BHXH tỉnh.

2. Đối với chi phí vượt quỹ KCB BHYT năm 2010

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn để BHXH tỉnh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (b/cáo);
- Các Phó TGĐ (b/cáo);
- Ban Thực hiện Chính sách BHYT;
- Lưu: VT, BC (3)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CHI
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3494/BHXH-BC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3494/BHXH-BC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2011
Ngày hiệu lực23/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3494/BHXH-BC xử lý số dư kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3494/BHXH-BC xử lý số dư kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3494/BHXH-BC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Thanh Xuân
        Ngày ban hành23/08/2011
        Ngày hiệu lực23/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3494/BHXH-BC xử lý số dư kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3494/BHXH-BC xử lý số dư kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             • 23/08/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/08/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực