Công văn 3495/TCT-HTQT

Công văn 3495/TCT-HTQT năm 2017 về áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Séc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3495/TCT-HTQT 2017 chuyển nhượng tài sản áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam Séc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3495/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Séc.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Hapras.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/2017/CV-HAP ngày 03/5/2017 và công văn số 04/2017/CV-HAP ngày 5/6/2017 của Công ty TNHH Hapras về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Séc đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 13, Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Séc:

“1. Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng bất động sản được nêu tại Điều 6 và bất động sản đó nằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

4. Lợi tức do đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng các cổ phần hay các quyền lợi tương tự khác của một công ty mà tài sản của công ty đó bao gồm toàn bộ hay chủ yếu bất động sản nằm tại Nước ký kết kia, có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

…”

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng vốn số 292/2016/HĐCNV-ĐT ngày 15/09/2016 giữa Công ty TNHH Hapras và Tổng Công ty Vinaconex;

Căn cứ các Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội từ ngày 01/01/2016 đến 31/7/2016 và từ ngày 01/8/2016 đến 25/10/2016;

Trường hợp Công ty TNHH Hapras chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia tại Hà Nội với giá trị hợp đồng chủ yếu từ quyền sử dụng đất thì Công ty TNHH Hapras có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Về việc kê khai, nộp thuế, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế và Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ CS, PC, TTr;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình

 

 

Thuộc tính Công văn 3495/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3495/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2017
Ngày hiệu lực07/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Download Công văn 3495/TCT-HTQT

Lược đồ Công văn 3495/TCT-HTQT 2017 chuyển nhượng tài sản áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam Séc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3495/TCT-HTQT 2017 chuyển nhượng tài sản áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam Séc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3495/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Thị Thanh Bình
        Ngày ban hành07/08/2017
        Ngày hiệu lực07/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3495/TCT-HTQT 2017 chuyển nhượng tài sản áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam Séc

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3495/TCT-HTQT 2017 chuyển nhượng tài sản áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam Séc

            • 07/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực