Công văn 3497/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 3497/BGDĐT-KTKĐCLGD về chấm bài thi trắc nghiệm năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3497/BGDĐT-KTKDCLGD chấm bài thi trắc nghiệm


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3497/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Chấm bài thi trắc nghiệm năm 2011

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Để đảm bảo tổ chức tốt việc chấm thi trắc nghiệm các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng như sau:

1. Thực hiện tốt các quy trình về chấm thi, xử lý kết quả thi, báo cáo kịp thời số liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trước ngày 10/6/2011, gửi về Bộ (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) bản Báo cáo phương án chấm bài thi trắc nghiệm (theo mẫu đính kèm).

Đối với các đơn vị chọn phương án 2 (phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để chấm bài trắc nghiệm) hoặc phương án 3 Cục sẽ tổng hợp số liệu và gửi công văn hướng dẫn cụ thể trước ngày 15/6/2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: [email protected]; điện thoại 0913.583.896, 04.38693686; fax 04.38683892).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD
Bùi Anh Tuấn

 

MẪU BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số 3497/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 27/5/2011 của Bộ GD&ĐT)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:……….
TÊN ĐƠN VỊ:………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………………..
V/v Báo cáo phương án chấm bài thi trắc nghiệm năm 2010

Hà Nội, ngày       tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

A. Số liệu cơ bản về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010:

TT

Ngày thi

Khối thi

Các môn thi

Số lượng thí sinh

Ghi chú

Đăng ký dự thi

Tham dự kỳ thi

Trúng tuyển

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

B. Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011:

I. Hình thức tuyển sinh (Đánh dấu X vào ô lựa chọn)

1. Thi tuyển □           2. Xét tuyển □

II. Số liệu (dự kiến):

TT

Ngày thi

Khối thi

Các môn thi

Số lượng

Ghi chú

Đăng ký dự thi

Tham dự kỳ thi

Chỉ tiêu được tuyển

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

III. Phương án chấm bài trắc nghiệm (Đánh dấu X vào ô lựa chọn)

1. Phương án 1: Tự chấm                                                                                                □

2. Phương án 2: Phối hợp Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD để chấm bài thi trắc nghiệm     □

3. Phương án khác: Gửi báo cáo về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày 10/6/2011 để Cục có hướng dẫn cụ thể.                                                                                                                       □

IV. Chuẩn bị cho thi trắc nghiệm:

1. Đối với các đơn vị chọn phương án 1:

a) Bộ phận chuyên làm thi:.....................................................................................................

Tên cán bộ, giảng viên trực tiếp làm thi, xử lý bài trắc nghiệm và phụ trách việc báo cáo số liệu thi năm 2011:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Số cán bộ đã được tập huấn và sử dụng được thiết bị, làm chủ quy trình chấm thi trắc nghiệm:…………..

c) Đã (hoặc sẽ đảm bảo trước ngày ………………) có đủ điều kiện chấm thi: máy quét, phần mềm, phiếu trả lời trắc nghiệm:

- Máy quét: Loại.................................................. ; Tên đơn vị cung cứng:..................................

.......................................................................... ; Thời điểm trang bị:.......................................

- Phần mềm xử lý: ............................................. ; Tên đơn vị/ cá nhân chuyển giao...................

.......................................................................... ; Thời điểm chuyển giao:................................

2. Đối với các đơn vị chọn phương án 2:

a) Đơn vị đăng ký với Cục để:

- In phiếu trả lời trắc nghiệm cho Đơn vị, với số lượng ước tính:.................................... phiếu

(Bằng chữ:............................................................................................................................... )

- Xử lý chấm bài trắc nghiệm của đơn vị trong kỳ thi 2011:............................................ bài

(Bằng chữ:............................................................................................................................... )

b) Cử cán bộ giảng viên phối hợp với Cục để chấm thi:

Ghi chú: Gửi Báo cáo về Bộ trước ngày 15/6/2011, theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi e-mail: [email protected] hoặc fax 04.38683892.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3497/BGDĐT-KTKĐCLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3497/BGDĐT-KTKĐCLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2011
Ngày hiệu lực27/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3497/BGDĐT-KTKDCLGD chấm bài thi trắc nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3497/BGDĐT-KTKDCLGD chấm bài thi trắc nghiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3497/BGDĐT-KTKĐCLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Anh Tuấn
        Ngày ban hành27/05/2011
        Ngày hiệu lực27/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3497/BGDĐT-KTKDCLGD chấm bài thi trắc nghiệm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3497/BGDĐT-KTKDCLGD chấm bài thi trắc nghiệm

              • 27/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực