Công văn 3497/VPCP-QHQT

Công văn 3497/VPCP-QHQT sửa nội dung Thông tư 40/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình dự án ODA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3497/VPCP-QHQT sửa nội dung Thông tư 40/2011/TT-BTC


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3497/VPCP-QHQT
V/v sửa nội dung Thông tư 40/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình dự án ODA.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
 Tư pháp, Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 68/TTr-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2011, công văn số 4003/NHNN-QHQT ngày 20 tháng 5 năm 2011); Ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 2687/BTP-PLQT ngày 16 tháng 5 năm 2011), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2701/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 5 năm 2011), của Bộ Ngoại giao (công văn số 1505/BNG-LPQT ngày 11 tháng 5 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc sửa điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình dự án ODA, như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nêu tại các văn bản trên.

2. Bộ Tài chính điều chỉnh lại điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư trên theo hướng cơ quan chủ trì đàm phán các điều ước cụ thể về ODA sẽ xem xét chấp thuận và lựa chọn ngân hàng phục vụ chương trình, dự án ODA và thông báo cho đối tác đàm phán biết, thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, PL, Cục KSTT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3497/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3497/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3497/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3497/VPCP-QHQT sửa nội dung Thông tư 40/2011/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3497/VPCP-QHQT sửa nội dung Thông tư 40/2011/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3497/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3497/VPCP-QHQT sửa nội dung Thông tư 40/2011/TT-BTC

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3497/VPCP-QHQT sửa nội dung Thông tư 40/2011/TT-BTC

             • 30/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực