Công văn 3498/BNN-TCLN

Công văn 3498/BNN-TCLN thẩm định báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3498/BNN-TCLN thẩm định báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3498/BNN-TCLN
V/v thẩm định báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 6271/UBND-LN ngày 11/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020 có nội dung, bố cục tương đối hợp lý, được xây dựng cơ bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

1. Về mục tiêu:

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. Cung cấp dịch vụ môi trường rừng, đáp ứng mục tiêu sản xuất kinh doanh lâm nghiệp có hiệu quả và bền vững, nâng độ che phủ của rừng lên 61% vào năm 2020, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

2. Về nội dung, nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

Theo báo cáo quy hoạch của tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận thấy:

a) Về công tác bảo vệ rừng

Đề nghị quy hoạch bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng trồng mới, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng trong kỳ quy hoạch.

b) Về phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, theo báo cáo của tỉnh:

- Trồng rừng tập trung trong kỳ quy hoạch 2011-2020: 17.027 ha. Trong đó:

+ Trồng mới: 4.602 ha (phòng hộ 2.093 ha; sản xuất 2.509 ha).

+ Trồng lại sau khai thác trắng: 12.425 ha

+ Trồng rừng theo chương trình cải tạo rừng nghèo kiệt: 32.664 ha

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng: Thực hiện 6.100 ha.

- Làm giàu rừng: Thực hiện 4.979 ha rừng sản xuất.

- Trồng cây phân tán: Trên địa bàn tỉnh trồng 0,439 triệu cây

Bộ Nông nghiệp và PTNT cơ bản nhất trí với quy hoạch phát triển rừng theo báo cáo quy hoạch của tỉnh.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm sinh: Duy trì hệ thống vườn ươm cây giống hiện có và xây dựng các công trình phụ trợ thiết yếu phục vụ cho công tác bảo vệ phát triển rừng.

c) Khai thác gỗ và lâm sản và quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với quy hoạch khai thác và chế biến gỗ, lâm sản theo báo cáo quy hoạch của tỉnh.

3. Vốn đầu tư:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với dự kiến tổng số vốn đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trong kỳ quy hoạch theo báo cáo quy hoạch của tỉnh. Tuy nhiên đề nghị tỉnh tính toán, cân đối lại cho phù hợp với diện tích rừng hiện có và nội dung quy hoạch nếu địa phương có sự điều chỉnh.

Báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020 còn một số nội dung chưa hợp lý, cần phải bổ sung, chỉnh sửa số liệu như hiện trạng rừng năm 2010, nhận xét, đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2001-2010 cho hoàn chỉnh (được nêu cụ thể tại báo cáo kết quả thẩm định của Tổng cục Lâm nghiệp tại văn bản số 1693/TCLN-KHTC ngày 25/11/2011 gửi kèm theo).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo bổ sung những nội dung cần thiết trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT Lâm Đồng (để biết);
- Lưu VT; TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3498/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3498/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực29/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3498/BNN-TCLN thẩm định báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3498/BNN-TCLN thẩm định báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3498/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHứa Đức Nhị
        Ngày ban hành29/11/2011
        Ngày hiệu lực29/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3498/BNN-TCLN thẩm định báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3498/BNN-TCLN thẩm định báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

           • 29/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực