Công văn 3500/BCT-BGMN

Công văn 3500/BCT-BGMN năm 2016 về tạo điều kiện cho thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3500/BCT-BGMN thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3500/BCT-BGMN
V/v tạo Điều kiện cho thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh biên giới

Ngày 27 tháng 01 năm 2016, Bộ Công Thương đã có văn bản số 891/BCT-BGMN hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới triển khai thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Thông tư s52/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định chi Tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân. Trong đó, Bộ Công Thương đã hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký thương nhân biên mậu cũng như hàng hóa cho phép thương nhân mua bán qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Để tiếp tục tạo Điều kiện cho thương nhân đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 52/2015/TT-BCT nêu trên, B Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh biên gii như sau:

1. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thương nhân và đề xuất của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách thương nhân (không có vốn đầu tư nước ngoài) được phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh, không cần xin ý kiến Bộ Công Thương. Thời hạn thực hiện từ nay đến hết năm 2016.

2. Danh sách thương nhân được công bố đề nghị gửi cho Bộ Công Thương (Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thương mại Biên giới Trung ương).

3. Đối với các thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về Bộ Công Thương (Vụ Thương mại Biên gii và Miền núi - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thương mại Biên gii Trung ương) để phối hợp giải quyết.

Bộ Công Thương xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tnh biên giới triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐ thương mại biên gii Trung ương;
-
SCT các tỉnh biên giới;
- Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Thuộc tính Công văn 3500/BCT-BGMN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3500/BCT-BGMN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3500/BCT-BGMN thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3500/BCT-BGMN thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3500/BCT-BGMN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Cẩm Tú
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3500/BCT-BGMN thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3500/BCT-BGMN thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới 2016

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực