Công văn 3502/VPCP-TH

Công văn 3502/VPCP-TH về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3502/VPCP-TH đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3502/VPCP-TH
V/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để nâng cao hơn nưa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ động phối hợp và trực tiếp tham gia các chuyên mục, chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông tin, tuyên truyền và giải thích về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ máy hành chính các cấp có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc chủ động thông tin, tuyền truyền và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan thông tin, truyền thông về các hoạt động của bộ, ngành, địa phương theo đúng các quy định của pháp luật.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền trên báo chí phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Hôi Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó CN;
các Vụ, Cục, Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, TH (3).135

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3502/VPCP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3502/VPCP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2011
Ngày hiệu lực31/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3502/VPCP-TH đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3502/VPCP-TH đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3502/VPCP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành31/05/2011
        Ngày hiệu lực31/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3502/VPCP-TH đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3502/VPCP-TH đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

           • 31/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực