Công văn 3506/VPCP-KTTH

Công văn 3506/VPCP-KTTH năm 2021 về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3506/VPCP-KTTH 2021 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới Việt Nam Lào


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3506/VPCP-KTTH
V/v xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2491/BCT-XNK ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia: Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cân nhắc cẩn trọng, đảm bảo tối đa công tác phòng chống dịch Covid-19 để chủ động trao đổi, phối hợp với chính quyền địa phương biên giới phía Lào, Campuchia để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn theo đúng quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; đảm bảo phải thực hiện chặt chẽ Quy trình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản khác có liên quan với nguyên tắc đặt ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới giáp Lào và giáp Campuchia chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn ưu tiên bố trí nguồn lực để đảm bảo phòng chống dịch bệnh theo đúng văn bản số 808/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

3. Các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan và các tỉnh biên giới đất liền để hướng dẫn, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, bảo đảm công tác phòng chống dịch và phù hợp với các quy định liên quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: NC, QHQT, CN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3506/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3506/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2021
Ngày hiệu lực27/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(08/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3506/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3506/VPCP-KTTH 2021 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới Việt Nam Lào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3506/VPCP-KTTH 2021 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới Việt Nam Lào
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3506/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành27/05/2021
        Ngày hiệu lực27/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (08/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3506/VPCP-KTTH 2021 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới Việt Nam Lào

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3506/VPCP-KTTH 2021 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới Việt Nam Lào

              • 27/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực