Công văn 3510/BHXH-BT

Công văn 3510/BHXH-BT năm 2014 thực hiện thu Bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3510/BHXH-BT năm 2014 thu Bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cận nghèo


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3510/BHXH-BT
V/v: thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, một số Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) gặp vướng mắc trong tổ chức thực hiện thu bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam hướng dẫn như sau:

1. Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và gạch đầu dòng (-) thứ tư Điểm a, Khoản 7, Điều 1 Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn thì Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135 là đúng thẩm quyền và phạm vi áp dụng toàn quốc, do vậy người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 13 Luật BHYT.

2. Thực hiện Công văn số 9550/BTC-HCSN ngày 15/7/2014 của Bộ Tài chính về hỗ trợ đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo thì đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo, khi tham gia BHYT thực hiện việc giảm trừ mức đóng cụ thể của từng người trong hộ gia đình theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và Tiết b, Khoản 4, Điều 2 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

Yêu cầu BHXH tỉnh căn cứ nội dung trên tổ chức thực hiện. Trường hợp có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Y Tế, Tài chính, LĐ-TB&XH;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT (03 bản)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3510/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3510/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2014
Ngày hiệu lực23/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3510/BHXH-BT năm 2014 thu Bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cận nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3510/BHXH-BT năm 2014 thu Bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cận nghèo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3510/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành23/09/2014
        Ngày hiệu lực23/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3510/BHXH-BT năm 2014 thu Bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cận nghèo

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3510/BHXH-BT năm 2014 thu Bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cận nghèo

         • 23/09/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/09/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực