Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xác định quỹ tiền lương năm 2013 đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xác định quỹ tiền lương năm 2013 người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3510/LĐTBXH-LĐTL
V/v xác định quỹ tiền lương của người lao động

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam

Trả lời công văn số 250/CV-CT ngày 26/8/2014 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam về việc xác định quỹ tiền lương năm 2013 đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và điểm a, Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp công ty có năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện trong năm cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương thực hiện tăng so với thực hiện năm trước liền kề, trong đó năng suất lao động tăng 1% thì tiền lương được tăng thêm theo năng suất lao động không quá 0,8%; tiền lương tăng thêm theo lợi nhuận không quá 0,3% và phải bảo đảm mức tăng tiền lương bình quân (theo năng suất lao động và lợi nhuận) thấp hơn mức tăng năng suất lao động.

Theo nội dung công văn số 250/CV-CT nêu trên, Công ty Thủy nông Đồng Cam có mức tăng năng suất lao động bình quân năm 2013 so với năm 2012 là 3,57% và lợi nhuận thực hiện năm 2013 cao hơn so với thực hiện năm 2012. Theo quy định trên thì tiền lương của người lao động năm 2013 được điều chỉnh tăng theo năng suất lao động và lợi nhuận nhưng phải bảo đảm mức tăng tiền lương bình quân thực hiện năm 2013 so với mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2012 (theo năng suất lao động và lợi nhuận) không được vượt quá mức tăng năng suất lao động là 3,57%.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3510/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2014
Ngày hiệu lực23/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xác định quỹ tiền lương năm 2013 người lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xác định quỹ tiền lương năm 2013 người lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3510/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Văn Lai
        Ngày ban hành23/09/2014
        Ngày hiệu lực23/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xác định quỹ tiền lương năm 2013 người lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xác định quỹ tiền lương năm 2013 người lao động

           • 23/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực