Công văn 3511/VPCP-KGVX

Công văn 3511/VPCP-KGVX về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 trình Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3511/VPCP-KGVX Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3511/VPCP-KGVX
V/v: Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 trình Quốc hội

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về việc đưa Dự án phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS thành Chương trình mục tiêu quốc gia riêng, tiếp theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 9170/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 12 năm 2009, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo Chính phủ xem xét đưa Chương trình phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2015 vào Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ trình Quốc hội theo quy định và thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt theo Quy chế quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3511/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3511/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2010
Ngày hiệu lực26/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3511/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3511/VPCP-KGVX Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3511/VPCP-KGVX Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3511/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành26/05/2010
        Ngày hiệu lực26/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3511/VPCP-KGVX Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3511/VPCP-KGVX Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015

             • 26/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực