Công văn 3512/VPCP-KGVX

Công văn 3512/VPCP-KGVX đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rút “Đề án phát triển giáo viên dạy nghề giai đoạn 2009 - 2015” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3512/VPCP-KGVX rút Đề án phát triển giáo viên dạy nghề


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3512/VPCP-KGVX
V/v đồng ý Bộ LĐTBXH rút “Đề án phát triển giáo viên dạy nghề giai đoạn 2009 - 2015”

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin rút “Đề án phát triển giáo viên dạy nghề giai đoạn 2009 - 2015” (Tờ trình số 73/TTr-BLĐTBXH ngày 17 tháng 11 năm 2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không trình “Đề án phát triển giáo viên dạy nghề giai đoạn 2009 - 2015” và đưa các nội dung cơ bản của đề án này vào Đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020”, trình phê duyệt theo quy định.  

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: TP, NV, TC, KH&ĐT, GD&ĐT;
- Tổng cục Dạy nghề;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3512/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3512/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2010
Ngày hiệu lực26/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3512/VPCP-KGVX rút Đề án phát triển giáo viên dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3512/VPCP-KGVX rút Đề án phát triển giáo viên dạy nghề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3512/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành26/05/2010
        Ngày hiệu lực26/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3512/VPCP-KGVX rút Đề án phát triển giáo viên dạy nghề

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3512/VPCP-KGVX rút Đề án phát triển giáo viên dạy nghề

              • 26/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực