Công văn 3516/BGTVT-VT

Công văn 3516/BGTVT-VT năm 2019 về đổi quy định về Người điều hành vận tải tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3516/BGTVT-VT 2019 đổi quy định về Người điều hành vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3516/ BGTVT-VT
V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush (Thành phố Hồ Chí Minh)

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush (Thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 2684/VPCP-ĐMDN ngày 04/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của doanh nghiệp (gửi kèm kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush về đổi quy định về Người điều hành vận tải tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014). Vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Ngày 12/4/2019, BGTVT đã có Công văn số 3427/BGTVT-VT gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu, rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo chđạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo kết luận số 93/TB-VPCP. Theo đó, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn nội dung quy định đối với Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải (để tránh trùng lặp giữa luật và nghị định); quy định đối vi Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải tiếp tục thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008: “Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải”.

Bộ GTVT trân trọng phúc đáp Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush; đồng thời thông tin đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam để tổng hp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Văn phòng Bộ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cổng TTĐT Bộ
GTVT;
- Lưu: VT, V.Tải (Phong 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3516/BGTVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3516/BGTVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2019
Ngày hiệu lực17/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3516/BGTVT-VT 2019 đổi quy định về Người điều hành vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3516/BGTVT-VT 2019 đổi quy định về Người điều hành vận tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3516/BGTVT-VT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Đình Thọ
        Ngày ban hành17/04/2019
        Ngày hiệu lực17/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3516/BGTVT-VT 2019 đổi quy định về Người điều hành vận tải

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3516/BGTVT-VT 2019 đổi quy định về Người điều hành vận tải

           • 17/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực