Công văn 3517/VKSTC-V15

Công văn 3517/VKSTC-V15 năm 2016 mở rộng đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3517/VKSTC-V15 đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp trung cấp 2016


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3517/VKSTC-V15
V/v mở rộng đối tượng dự thi KSV cao cấp, KSV trung cấp

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 26/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát năm 2016; để đảm bảo nguồn dự thi Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, sau khi báo cáo, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Mở rộng đối tượng, tiêu chuẩn, Điều kiện thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp như sau:

- Người dự thi Kiểm sát viên cao cấp là: Kiểm sát viên trung cấp, Điều Tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên và có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên, có đủ các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 79 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

- Người dự thi Kiểm sát viên trung cấp là: Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên trở lên và có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên, có đủ các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 78 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

2. Các nội dung khác trong Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 26/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo VKSNDTC (thay b/c);
- HĐTT, Ban giúp việc HĐTT;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Tiến Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3517/VKSTC-V15

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3517/VKSTC-V15
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2016
Ngày hiệu lực31/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3517/VKSTC-V15

Lược đồ Công văn 3517/VKSTC-V15 đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp trung cấp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3517/VKSTC-V15 đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp trung cấp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3517/VKSTC-V15
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Tiến Sơn
        Ngày ban hành31/08/2016
        Ngày hiệu lực31/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3517/VKSTC-V15 đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp trung cấp 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3517/VKSTC-V15 đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp trung cấp 2016

           • 31/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực